Hayvan mikroçip bilgilerin güncellenmesi

olması durumunda; poliçe, kayıt sistemindeki bilgilerin güncellenmesi halinde tanzim edilebilir. A.5.1. Sigortaya Kabul artları (1) Sigorta başvurusunun kabulünde aşağıdaki şartlar aranır. a) Hayvanların bulunduğu yerlerin (ahır, ağıl, mera-sundurma, depo, silo, vb.), hayvan bilgilerin güncellenmesi halinde tanzim edilebilir. A.9. Sigortanın Baúlangıcı ve Sonu (1) Sigorta; aksi kararlatırılmadıkça, poliçede balama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, poliçenin düzenlendiği saatte balar ve aynı saatte sona erer. A.10. Eksik ve Akın Sigorta Sahteciliğin imkansızlığını garanti eden, desteklenemez veya değiştirilemez. Hayvan ve sahibi ile ilgili bilgilerin depolanması ve tanınması için elektronik uluslararası veritabanları kullanılır. Mikroçip, hermetik olarak paketlenmiş, bir şırıngaya benzer, tek kullanımlık özel bir aplikatördedir. Merhaba pet arkadaş halkı...Bir ilan gördüm, otoban kenarında bir köpek bulunup güvenli bir yere alınmış. Muayene sırasında köpeğin çipi olduğu anlaşı... A. SİGORTANIN KAPSAMI. A.1. Sigortanın Konusu (1) Bu sigorta ile 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu’nun 12’nci maddesine istinaden, Cumhurbaşkanı kararı ile kapsama alınan Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemine kayıtlı büyükbaş hayvanlarda, A.2 maddesinde belirtilen haller nedeniyle meydana gelen zararlar, aşağıda yazılı esas ve şartlara göre karşılanır. bilgilerin güncellenmesi halinde tanzim edilebilir. A.5.1. Sigortaya Kabul artları (1) Sigorta başvurusunun kabulünde aşağıdaki şartlar aranır. a) Hayvanların bulunduğu yerlerin (ahır, ağıl, mera-sundurma, depo, silo, vb.), hayvan yetiştiriciliğine uygun, fiziki şartları taşıması.

Devlet Destekli Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası Genel Şartları